Newsletteranmeldung Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter, verpassen Sie keine Neuigkeit oder Aktion mehr vom Fountain Voice Audio und erhalten Sie 5 % Rabatt* auf Ihren nächsten Einkauf. * Der Gutschein-Code wird Ihnen nach der Anmeldung zugesendet.

Bibeln zum hören

2 von 17
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
List sw. Pawla do Tytusa
List sw. Pawla do Tytusa
Autor: Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 56 lub 58 lat). Czas: Ok. 64 lub 66 r. po Chr. Miejsce: Korynt lub Nikopolis. Cel: Przekazanie podstawowych zasad organizowania i prowadzenia lokalnych wspólnot kościelnych. Temat: Zbawienie i...
0,99 € *
List s´w. Pawla do Filemona
List s´w. Pawla do Filemona
Autor: Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 52 lata). Czas: Ok. 60 r. po Chr. Miejsce: Rzym, areszt domowy. Cel: Utorowanie drogi powrotnej zbiegłemu, a następnie nawróconemu niewolnikowi, Onezymosowi, do jego pana Filemona. Temat:...
0,99 € *
List do Hebrajczyków
List do Hebrajczyków
Autor: Misjonarz i duszpasterz nieznany z imienia. Czas: Ok. 60 r. po Chr. Miejsce: Nieznane. (Być może napisany w Italii do Żydów w Ziemi Izraela lub w Ziemi Izraela do Żydów w Italii). Cel: Przekonanie wierzących o wyjątkowości...
0,99 € *
2 List św. Pawła do Tymoteusza
2 List św. Pawła do Tymoteusza
Autor: Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 59 lat). Czas: Ok. 67 r. po Chr. (schyłek rządów Nerona). Miejsce: Rzym, "cela śmierci". Cel: Przekazanie młodszemu współpracownikowi najważniejszych zasad chrześcijańskiego życia i służby....
0,99 € *
1 List św. Pawła do Tymoteusza
1 List św. Pawła do Tymoteusza
Autor: Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 56 lub 58 lat). Czas: Ok. 64 lub 66 r. po Chr. Miejsce: Rzym lub Filippi. Cel: Wsparcie młodego duszpasterza radami na temat kierowania lokalną wspólnotą kościoła. Temat: Jezus Chrystus...
0,99 € *
2 List św. Pawła do Tesaloniczan
2 List św. Pawła do Tesaloniczan
Autor: Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 43 lata). Czas: Ok. 51 r. po Chr. Miejsce: Korynt. Cel: Wyjaśnienie niejasności związanych z powtórnym przyjściem Jezusa. Temat: Powtórne przyjście Pana Jezusa w kontekście codziennego...
0,99 € *
Ewangelia według św. Łukasza
Ewangelia według św. Łukasza
Autor: Łukasz (ewangelista i autor Dziejów Apostolskich). Czas: Ok. 60 r. po Chr. Miejsce: Cezarea. Cel: Dostarczenie wierzącej osobie historycznych podstaw wiary w Jezusa Chrystusa. Temat: Jezus Chrystus, Jego dzieło i poselstwo...
0,99 € *
Ewangelia według św. Marka
Ewangelia według św. Marka
Autor: Jan Marek (bliski współpracownik apostoła Piotra). Czas: Ok. 55 r. po Chr. Miejsce: Rzym. Cel: Utrwalenie w formie pisemnej historii życia i działalności Pana Jezusa Chrystusa, głoszonej przez apostoła Piotra. Temat: Jezus...
0,99 € *
List sw. Pawla do Galacjan
List sw. Pawla do Galacjan
Autor: Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 41 lub 44 lata). Czas: 49 lub 52 r. po Chr. Miejsce: Antiochia. Cel: Podkreślenie prawdy, że usprawiedliwienie, obiecane jeszcze przed nadaniem Prawa, oraz rozwój duchowego życia stają się...
0,99 € *
Ewangelia wedlug sw. Jana
Ewangelia wedlug sw. Jana
Autor: Apostoł Jan. Czas: Pomiędzy 85 a 90 r. po Chr. Miejsce: Efez. Cel: Przekazanie ludziom najważniejszych faktów i prawd zapewniających zbawienie. Temat: Jezus Chrystus, Zbawca świata, najpełniejszym objawieniem Boga.
0,99 € *
Dzieje Apostolskie
Dzieje Apostolskie
Autor: Łukasz (autor Ewangelii). Czas: Ok. 63–65 r. po Chr. Miejsce: Nieznane. Cel: Ukazanie misji jako kontynuacji dzieła rozpoczętego przez Pana Jezusa Chrystusa. Temat: Napełnieni Duchem Świętym ludzie kontynuatorami dzieła Pana...
0,99 € *
List sw. Pawla do Efezjan
List sw. Pawla do Efezjan
Autor: Apostoł Paweł. Czas: Ok. 60 r. po Chr. (List trafił do Efezu 5 lat po powstaniu wspólnoty, w której Apostoł służył przez 2 lata). Miejsce: Rzym, areszt domowy. Cel: Przypomnienie zasad życia w Chrystusie, natury i roli Kościoła...
0,99 € *
2 von 17
Zuletzt angesehen